ผู้รับเหมาสร้างรถไฟฟ้าลอกท่อระบายน้ำรับหน้าฝน

รฟม.-ผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ลอกท่อระบายน้ำรับหน้าฝน กันน้ำท่วมทางกระทบประชาชน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า ในฐานะที่รฟม.เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต จึงได้จัดกิจกรรม “ลอกท่อระบายน้ำเพื่อคนที่เรารักปีที่ 2”

โดยให้ที่ปรึกษาโครงการและผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างตามแนวสายทางโครงการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) อันเป็นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้ความสำคัญแก่ประชาชนและชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ

ทั้งนี้ รฟม. ได้กำชับให้ที่ปรึกษาโครงการและผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำเพิ่มเติมอีกในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณสถานีอนุสาวรีย์หลักสี่ (N18) ทำให้ปัจจุบัน รฟม. สามารถดำเนินการลอกท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ จำนวน 8 สถานี และจะดำเนินการลอกท่อระบายน้ำแล้วเสร็จทุกสถานีภายในเดือนส.ค.60. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews