ล่องแก่งป่าพะยอม

ล่องแก่งป่าพะยอม ระยะทางล่องแก่งกว่า 6 กิโลเมตร มีทั้งหมด 40 หนาน (แก่ง) หนานที่ขึ้นชื่อคือหนานมดแดง ตลอดเส้นทางจะได้ชมพันธุ์ไม้นานาชนิด  ที่นี่มีน้ำตลอดทั้งปี 

 
ที่ตั้ง : อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 08 9873 1464, 08 1370 2123, 08 1082 0206
/ขอบคุณ ททท