เดินตามรอยไอดอลรุ่นพี่ มุ่งมั่นเป็นจิตอาสาชุมชน

เยาวชนน้อยคนนักที่จะเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเอง และคิดที่จะพัฒนาชุมชนมากกว่าการเล่นเกมหรือแชทเฟชบุ๊ค หมูอ้วน” เยาวชนหนองอียอ ได้รับแรงบันดาลใจจาก“ไอดอล” รุ่นพี่ กล้ายกมืออาสาเข้าค่ายพัฒนาตนเอง เป้าหมายคือร่วมพัฒนาชุมชนตนเอง

นายจิณณวัตร สืบเพ็ง (หมูอ้วน) อายุ 17 ปี เรียนอยู่ที่มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองอียอวิทยา เฝ้ามองพี่เขียว (สุริยา ดวงศรี อดีตแกนนำเยาวชน ปัจจุบันพี่เลี้ยงเยาวชน) ที่ทำกิจกรรมในชุมชน ร่วมกับพี่สมเกียรติ สาระ หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ มาโดยตลอด ทำให้เห็น “ความเท่ห์” ในตัวของพี่เขียว และคิดอยากที่เป็นผู้นำและผู้ที่ทำประโยชน์กับชุมชนแบบพี่เขาบ้างเมื่อมีเพื่อนชวนมาร่วมทำกิจกรรมกับอบต.หนองอียอ “หมูอ้วน” จึงไม่รีรอเข้ามาร่วมในทันที เมื่อร่วมกิจกรรมหลายๆ ครั้งเข้า “พี่เขียว” และ “พี่สมเกียรติ” เริ่มเห็นแวว จึงชักชวนให้มาเป็นแกนนำเยาวชนจิตอาสา ตำบลหนองอียอ เข้าร่วมกิจกรรมอบต.หนองอียอ หลายครั้ง “พี่เขียวพาทำจิตอาสาเพื่อชุมชน เวลาทำแล้วมีความสุข เพราะเห็นคนอื่นมีความสุข เราเหนื่อย แต่เราเห็นคนอื่นมีความสุข เราเลยอยากทำต่อ และอยากมีกระบวนการคิดแบบที่พี่เขียวคิด พี่เขียวคิดโครงการของเขา ผมก็นั่งมองพี่เขานะ”

เมื่อ อบต.หนองอียอ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนที่ออกเรียนกลางคั่นไม่ได้ศึกษาต่อในโรงเรียนไปเข้าค่าย “หมูอ้วน” ได้มีโอกาสไปด้วย โดยขออาสาไปด้วยในทันที ทั้งๆ ที่ไม่เข้าเกณฑ์ แต่เมื่อบอกเป้าหมายกับพี่เขียวและพี่สมเกียรติว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง และอยากนำความรู้ความสามารถกลับมาทำเพื่อชุมชน พี่ๆ เห็นความตั้งใจจึงให้มาร่วมค่ายสร้างเครือขายและพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นนักถักทอชุมชนรุ่นเยาว์ (ค่าย 15 วันต่อเนื่อง) ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น สนับสนุนโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) โดยมีเพื่อนๆ 4 พื้นที่ได้แก่ อบต.หนองอียอ อ.สนม ,อบต.สลักได อ.เมือง,ทต.เมืองแก อ.ท่าตูม และทต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท ระหว่างวันที่ 15-29 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น “พอผมได้มาเรียนรู้ที่ค่ายผมก็เริ่มถามพี่เขียวและพี่อ้อย (วราภรณ์ หลวงมณี กระบวนกร มูลนิธิยุวโพธิชน) ศึกษาทุกอย่างที่เขาให้มา ทำให้เปลี่ยนความคิดอะไรหลายๆ อย่าง ความคิดที่เปลี่ยน เช่น ตอนแรก ผมก็คิดว่าทุกอย่างยากสำหรับผมหมดเลย แต่พอมาที่ค่ายเริ่มสอนแบบเล็กๆ ก่อน ในค่ายเขาบอกว่าให้ เปิดใจ แล้วผมก็นำที่คนอื่นแชร์เอามาพยายามทำกับตัวเอง เปิดใจรับคนอื่นเข้ามา ไม่มีใครพูดด้วย ผมพูดก่อน เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ผมมาเพื่ออยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ผมเลยได้เรียนรู้เต็มที่”

/ขอบคุณ สสส