หนุนจ้างคนพิการช่วยทำงาน

“กระทรวงสาธารณสุข” ส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ เตรียมจ้างคนพิการเข้าทำงานในสถานบริการในสังกัดตามความสามารถ จำนวนทั้งสิ้น 1,230 คน ในปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 54 ของอัตราส่วน 1 : 100 คน ตามมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการให้ได้รับการจ้างงานอย่างกว้างขวางทั่วถึง Continue reading

ปภ.แนะประชาชนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า – เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกวิธี

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี โดยไม่เดินสายไฟพาดโครงเหล็กหรือส่วนที่เป็นโลหะ จุดต่อสายไฟต้องแน่น ติดตั้งแผงสวิตซ์ไฟฟ้าในพื้นที่ปลอดภัย เต้ารับและเต้าเสียบต่อกันได้แน่น และติดตั้งเต้ารับในระดับสูงพ้นจากมือเด็ก ไม่วางพัดลมใกล้วัสดุ ที่ติดไฟง่าย ทำความสะอาดพัดลมไม่ให้มีฝุ่นเกาะ Continue reading

อาหารเสริมเด็ก

การให้อาหารเสริมมีจุดมุ่งหมายเพื่อชดเชย พลังงานและสารอาหารจำเป็นที่อาจจะพร่อง ไป เพื่อให้เด็กได้คุ้นเคยกับอาหาร ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามวัย เป็นการฝึกให้เด็กมีนิสัยการกินที่ดีและถูกต้อง สำหรับอาหารเสริมในเด็กภายในอายุ 1 ปีนั้น มีดังต่อไปนี้ Continue reading

เด็กกับการดูสื่อที่รุนแรง

เด็กส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่หน้าจอทีวีวันละหลายๆ ชั่วโมง ดังนั้นรายการโทรทัศน์จึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อค่านิยมและความประพฤติของเด็ก น่าเสียดายที่รายการโทรทัศน์มากมายในปัจจุบันเต็มไปด้วยความรุนแรง มีการศึกษานับร้อยที่พยายามดูผลของความรุนแรงทางโทรทัศน์ต่อเด็กและวัยรุ่น Continue reading

เมนูชูสุขภาพ 211 คืออะไร?

การลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยกำหนดปริมาณอาหารในการบริโภคแต่ละมื้อโดยแบ่ง 2:1:1
โดยแบ่งขนาดของจานข้าวออกเป็น 4 ส่วน คือ ผักผลไม้ 2 ส่วน เนื้อสัตว์ไขมันต่ำ 1 ส่วน ข้าว-แป้ง 1 ส่วน ใน 1 จาน ควรให้พลังงานไม่เกิน 400 กิโลแคลอรี่ การบริโภคอาหารถูกส่วนเช่นนี้เป็นประจำทำให้สุขภาพฟิตเฟิร์มแข็งแรงดี ไม่อ้วนลงพุง ห่างไกลจากโรคต่างๆ ได้อย่างมากมาย
พฤติกรรมยุคนี้ที่เปลี่ยนไป
ภูมิแพ้กำเริบ ไม่เกรนขึ้น ท้องอืดเฟ้อ น้ำหนักขึ้น สารพัดโรค อยากลดความอ้วนแต่ก็ลดไม่ได้อาการเหล่านี้เกิดขึ้นกับหลายคนในสังคมปัจจุบัน และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างน่าตกใจ รู้ไหมว่าการกินอาหารดีๆ มีประโยชน์ช่วยได้ สมัยนี้เรากินอาหารกันไม่ถูกสุขลักษณะและหลักโภชนาการ เช่น ผักล้างสะอาดหรือไม่ แหล่งที่มาวัตถุดิบปลอดภัยแล้วหรือยัง บางร้านก็ทำอาหารเผื่อเยอะทิ้งไว้แล้วตักขาย หรือมีแต่ไขมัน แป้ง น้ำตาล และใส่เกลือมากเกินจำเป็น รวมถึงการใช้ภาชนะใส่อาหาร เช่น กล่องโฟม เป็นต้น ดังที่ว่ามาล้วนแล้วแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายทั้งสิ้น ด้วยเวลาอันเร่งรีบจึงทำให้ไม่ใส่ใจสุขภาพของตัวเองกันเท่าที่ควร
เลือกกิน ลดพุง ลดโรค
Continue reading

‘มหันตภัยน้ำเมา’ บทเรียนสีเทาจากเมืองผู้ดี

ปัญหาอันเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นับวันยิ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ทั้งความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ควรจะเติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีงาม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดทำโครงการและกิจกรรมเรียนรู้ผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านการชมภาพยนตร์เรื่อง “A Royal Hangover” พร้อมวงเสวนาในหัวข้อ “เมาเกลื่อนเมือง เรียนรู้จาก UK”
“หลายประเทศทั้งในระดับอาเซียนหรือระดับโลก ได้พยายามที่จะชี้ให้เห็นถึงพิษภัยของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แม้จะมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เรายังคงเห็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการโฆษณาอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เจาะกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่” เป็นมุมมองจาก นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายตวง ให้ข้อมูลว่า โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ผล กระทบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านการชมภาพยนตร์ เป็นการริเริ่ม สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่สังคมในวงกว้าง โดยนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศอังกฤษ มาตีแผ่แนวคิดหรือผลกระทบในหลากหลายแง่มุม ซึ่งกระตุ้นให้ผู้ชมได้คิดและมองปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างรอบด้าน นำไปสู่การหาทางออกร่วมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้สังคมไทยตกไปสู่ความหายนะแบบที่ภาพยนตร์ได้นำเสนอไว้
“ถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงแบบที่เรียกว่าพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน เราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการในการทำงานให้ใหญ่กว่าปัญหา ทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตลอดถึงการบังคับใช้กฎหมาย มีพื้นที่สร้าง สรรค์ให้เยาวชนและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี” ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติกล่าว
Continue reading

เลิกสูบเพื่อลูกเป็นหน้าที่ของคำว่า “แม่”

เนื่องจากตั้งครรภ์ เธอต้องการเลิกสูบบุหรี่และหาวิธีการเลิกด้วยตนเองต่าง ๆ คุณเองในใจลึก ๆ ก็อาจมีความคิดอยากเลิกสิ่งเสพติดนี้อยู่ แต่เธอคิดว่า“ไม่มีทางเลิกได้เลย เพราะครอบครัวทั้งหมด 5 คน ทั้งหญิงและชายสูบบุหรี่กันทุกคน สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนี้เราหยุดไม่ได้”
ถ้าหากต้องการเลิกสูบบุหรี่และหาความรู้เกี่ยวกับการเลิกไว้บ้าง คุณจะทราบว่า คุณอาจต้องทุกข์ทรมารกับอาการขาดนิโคตินในรูปแบบต่าง ๆ อยู่ประมาณ 14 วัน นิโคตินจึงหมดจากร่างกายผ่านการละลายน้ำออกทางเหงื่อย ปัสสวะและอื่น ๆ หลังออกกำลังกายนิโคตินจะพร่องไป คุณอาจเกิดอาการอยากมากขึ้น จึงควรอาบน้ำสระผมเพื่อชำระสารพิษออก ดื่มน้ำมาก ๆ และคุณไม่ควรรับประทานของหวาน ของมีรสจัด แอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงสิ่งกระทบ เพราะเมื่อคุณเครียด คุณจะหวนคิดถึงบุหรี่และใจอ่อนกับมันอีก ที่สำคัญคือคุณไม่ควรอยู่ใกล้กลุ่มเพื่อนที่สูบบบุหรี่ เพราะนั่นเป็นความเสี่ยงอย่างมากที่จะทำให้คุณเลิกบุหรี่ไม่สำเร็จ
3 เดือนที่คุณหยุดสูบได้เป็นระยะที่ถือว่าปลอดภัยขั้นแรกแต่ไม่รวมถึงอุปนิสัยและความใจอ่อนที่ยอมให้อารมณ์กลับมาเป็นใหญ่ อันจะทำให้คุณพ่ายแพ้อีก แต่ถ้าหากคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเลิกเพื่อใครที่คุณรัก เพื่อสุขภาพ เพื่อเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามที่สร้างกำลังใจให้คุณได้ คุณก็จะพบกับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แข็งแกร่ง และสามารถใช้ชีวิตที่เข้มแข็งมากขึ้นในการทำสิ่งอื่นที่ดีในชีวิตต่อไป
สิ่งเหล่านี้อาจไม่ยากนักสำหรับคนอื่น แต่กับผู้หญิงคนนี้ คุณสวรรณา เป็นความยากที่ต้องใช้ความรักความอดทนอดกลั้นมหาศาลเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของคนคนหนึ่งที่กำลังจะเกิดออกมาแล้วเรียกเธอว่า “แม่” การเสียสละและความรับผิดชอบอันเป็นหน้าที่ที่คุณสุวรรณาตระหนักนั้น มีอุปสรรคสำคัญที่ท้าทายและทดสอบเธออย่างมาก
Continue reading

ความลับของส้ม ผลไม้มหัศจรรย์

ก่อนที่เราจะทิ้งเปลือกส้ม คายเมล็ดส้มทิ้ง เหลือแต่กลีบและเนื้อส้ม รู้หรือไม่ว่าแต่ละส่วนของส้มมีความลับอะไรซ่อนอยู่จนได้ชื่อว่าเป็นผลไม้มหัศจรรย์
ประโยชน์ดีๆ จากส้ม
· เปลือกส้ม จะมีต่อมน้ำมันเล็กๆ อยู่เต็มไปหมด ซึ่งต่อมน้ำมันนี่เองที่เป็นที่มาของกลิ่นหอมเวลาปอกเปลือกส้ม กลิ่นหอมนี้มีประโยชน์ช่วยไล่แมลงบางชนิดได้ หากนำเปลือกส้มไปตากแดดให้แห้งสนิท ช่วยไล่ยุงและแมลง โดยให้นำใส่ภาชนะที่ปลอดภัยจากการติดไฟ จากนั้นจุดไฟให้ติดควัน น้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในเปลือกจะออกฤทธิ์ช่วยไล่ยุงและแมลงไม่ให้มารบกวนได้
Continue reading

น้ำผึ้ง : ยาสมานแผลชั้นเลิศ

น้ำผึ้งเป็นน้ำตาลเข้มข้น (แบบน้ำเชื่อม) โดยที่น้ำผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ จะให้พลังงาน 64 แคลอรี ขณะที่น้ำตาลทรายให้เพียง 46 แคลอรี ดังนั้นหมอจะห้ามคนไข้เบาหวานกินน้ำผึ้ง เพราะจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงได้มากกว่าการกินน้ำตาล และคนทั่วไปควรกินแต่พอเหมาะ ถ้ากินมากไป อาจทำให้น้ำหนักขึ้นแบบเดียวกับน้ำตาลได้
สรรพคุณทางยา ที่ใช้แก้ไอและรักษาแผล
1. ใช้จิบแก้ไอ
โดยการผสมน้ำผึ้ง 3-4 ส่วน กับน้ำมะนาว 1 ส่วน ควรเคี่ยวน้ำผึ้งบนเตาไฟให้เดือด ก่อน เมื่อปล่อยให้เย็นแล้ว ค่อยเติม น้ำมะนาวลงไป สามารถเก็บใส่ขวด แบ่งจิบแก้ไอได้บ่อยๆ เหมาะสำหรับคนทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก และผู้ที่มีอาการเบื่ออาหารร่วมด้วย นอกจากใช้แก้ไอแล้ว ยังให้พลังงานแก่ร่างกายแทนข้าวได้อีกด้วย
2. ใช้รักษาแผล
ทั้งแผลสดและแผลเปื่อย (เรื้อรัง) โดยการทำแผลให้สะอาด เช่น ถ้าเป็นแผลสด หากมีดินทรายเปรอะเปื้อน แรกสุดให้ฟอกล้างด้วยน้ำกับสบู่ให้เศษดินทรายออกเสียก่อน ใช้สำลีหรือผ้ากอซ เช็ดแผลให้แห้ง แล้วใช้น้ำผึ้งทาลงบนเนื้อแผล ปิดด้วยผ้ากอซ วันต่อไปเปิดทำแผลรอบใหม่ ให้ใช้น้ำเกลือหรือน้ำสุกชะเนื้อแผล (ไม่ควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ โพวิโดนไอโอดีน ชะถูกเนื้อแผล แต่อนุโลมให้ชะบนผิวหนังรอบๆ แผลได้ ทั้งนี้ เพราะน้ำยาเหล่านี้จะทำลายเซลล์หรือเนื้อเยื่อในแผล อาจทำให้แผลหายช้าได้) แล้วใช้น้ำผึ้งทาบนเนื้อแผลแล้วปิดด้วยผ้ากอซ ทำแผลวันละ 1-2 ครั้ง จะสังเกตว่าเนื้อแผลจะแดง ไม่มีหนองหรือการติดเชื้อ และเซลล์ผิวหนังจะงอกจากขอบแผลเข้า มาปกคลุมเนื้อแผลในเวลาไม่กี่วัน
Continue reading

6 วิธีง่ายๆ ดูแลเส้นผม

เคล็ดลับ บำรุงเส้นผม อย่างง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงิน สำหรับสาวผมแห้ง เส้นเล็กลีบแบน ติดหนังศีรษะ เมื่อได้เห็นเส้นผมเงางาม นุ่มสลวยๆ พลิ้วไหวตามสายลมของสาวผมสวยทั้งหลายแล้ว คงจะหันมามองเส้นผมตัวเองแล้วรู้สึกแอบอิจฉาเล็กๆ อยู่ในใจ วันนี้เรามีเคล็ดลับที่ช่วยให้คุณสามารถช่วยฟื้นผมแห้งเสียให้กลับมาสุขภาพดีได้ ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ ที่บ้านของคุณเอง
เคล็ดลับ บำรุงเส้นผม อย่างง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงิน
1.ระหว่างการสระผมทุกครั้ง เวลาสระผมให้นวดหนังศีรษะไปด้วย โดยการใช้มือขยุ้มเบาๆ ที่หนังศีรษะ เพื่อช่วยให้เกิดการหมุนเวียนโลหิตทั่วบริเวณหนังศีรษะแถมยังทำให้น้ำมันตามธรรมชาติไปหล่อเลี้ยงเส้นผม ซึ่งถือว่าเป็นการ บำรุงเส้นผม ได้ดียิ่งขึ้น
2.หลังการสระผมทุกครั้ง ควรทำผมให้แห้งก่อนหวี เพราะการหวีขณะที่ผมเปียกจะทำให้เส้นผมขาดง่าย หากจำเป็นควรใช้หวีไม้ซี่ห่างเพื่อลดการขาดและหลุดร่วงของเส้นผม
3.ผู้ที่นิยมใช้ไดร์เป่าผม ควรใช้ไดร์เป่าในลักษณะบนลงล่าง จากโคนผมไปสู่ปลายผม เพราะจะช่วยให้เกล็ดผมเรียงตัวตามธรรมชาติ เส้นผมนุ่มสลวย แลดูเงางาม และไม่ชี้ฟู
Continue reading