วัดพระธาตุเสด็จ

โบราณสถานที่มีการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี โดยอุโบสถและวิหารต่าง ๆ ที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างยิ่งนั้นได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมด แต่ยังคงสภาพศิลปะโบราณเอาไว้ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่น่าชมภายในวัดนี้คือ องค์พระธาตุเสด็จอันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีลักษณะเป็นเจดีย์แบบล้านนาลักษณะคล้ายพระธาตุลำปางหลวงแต่องค์เล็กกว่านอกจากนี้ยังมีวิหารใหญ่ที่เรียกกันว่า “วิหารกลาง” ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางลีลาองค์ใหญ่ที่มีพุทธลักษณะงดงามนามว่า “หลวงพ่อห้ามญาติ”ส่วนวิหารหลวงเรียกว่า “วิหารจามเทวี”

Continue reading

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน

 ในอดีตนั้น เมืองเชียงแสนถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญระดับเมืองหลวงสำหรับล้านนา เดิมชื่อ เวียงหิรัญนครเงินยาง พระเจ้าแสนภู พระราชนัดดาของพระเจ้าเม็งรายได้สร้างเมืองนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นศูนย์ควบคุมดูแลหัวเมืองต่างๆในแคว้นโยนก และใช้ติดต่อกับบ้านเมืองริมแม่น้ำโขง ปัจจุบันจึงมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองหลงเหลือมากมาย เลยได้จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งเชียงแสนขึ้นเพื่อเก็บรักษาและบอกเล่าความเป็นมาของบรรพบุรุษให้ลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่นได้รับรู้

พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2500  4 ปีต่อมาได้รับการคัดเลือกและประกาศให้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นเวลาเกือบ 60 ปีแล้ว ที่พิพิธภัณฑ์รวบรวมและดูแลเหล่าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุต่าง ๆ อันมีคุณค่า เปี่ยมด้วยความทรงจำในพื้นที่เชียงแสนและบริเวณใกล้เคียง เช่น ลวดลายปูนปั้นฝีมือล้านนา พระพุทธรูปและศิลาจารึกจากเชียงแสนและจากจังหวัดพะเยา ศิลปะของชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อ และชาวเขาหลายชนเผ่าอย่างเครื่องเขิน เครื่องดนตรี เครื่องประดับ อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น สวยงาม รวมทั้งยังมีการจัดแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ การตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวล้านนาและการสร้างเมืองเชียงแสน  นิทรรศการแบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก ปัจจุบันที่นี่เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดของภาคเหนือ เปิดให้ประชาชน และนักเรียนนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาหาความรู้  เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ สนใจศึกษาความเป็นล้านนาที่เป็นส่วนผสมอันลงตัวระหว่างไทยกับพม่า และเพลิดเพลินกับการเดินชมศิลปะสวยๆ ที่แปลกตา Continue reading

ล่องแก่งป่าพะยอม

ล่องแก่งป่าพะยอม ระยะทางล่องแก่งกว่า 6 กิโลเมตร มีทั้งหมด 40 หนาน (แก่ง) หนานที่ขึ้นชื่อคือหนานมดแดง ตลอดเส้นทางจะได้ชมพันธุ์ไม้นานาชนิด  ที่นี่มีน้ำตลอดทั้งปี 

Continue reading

แหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก

หลักฐานสำคัญที่จะทำให้คุณทึ่งในอดีตของเมืองน่านกับความเป็นเมืองเก่าและอู่อารยธรรมอีกแห่งหนึ่งของไทย คือ แหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก ซึ่งมีรูปแบบและกรรมวิธีการผลิตในลักษณะเฉพาะของตัวเองและน่าจะได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะมีการขุดพบตามแหล่งฝังศพของคนในสมัยก่อนโดยเฉพาะแถบเทือกเขาในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ต่อเนื่องไปจนถึงจังหวัดตากและกำแพงเพชร การผลิตเครื่องเคลือบที่บ้านบ่อสวกนี้เริ่มขึ้นและพัฒนาในสมัยเจ้าพระยาพลเทพฤาชัย (พ.ศ.2071-2102) ซึ่งเมืองน่านในยุคนั้นถือว่ามีความรุ่งเรืองมากมีวิทยาการเตาเผาและเครื่องเคลือบเมืองน่านล้ำสมัย และได้รับอิทธิพลจากกลุ่มสันกำแพง กลุ่มกาหลง ซึ่งเป็นกลุ่มเตาใกล้นครเชียงใหม่ Continue reading

ถ้ำมโหฬาร

ถ้ำมโหฬาร ตั้งอยู่ในบริเวณวัดถ้ำมโหฬาร ในท้องที่บ้านหนองหิน ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย อยู่ห่างจากตัวเมืองเลยประมาณ 70 เมตร ถ้ำมโหฬารเป็นถ้ำหินปูน มีอายุกว่า 250 ล้านปี โพรงถ้ำมีลักษณะคดเคี้ยว ระยะทางประมาณ 200 เมตร เป็นสถานที่ที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เคยใช้จำพรรษา

ปัจจุบันถ้ำมโหฬารถือเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเลย สำหรับการเที่ยวชมภายในถ้ำนั้นเรียกได้ว่าสะดวกสบายกว่าแต่ก่อนมาก เนื่องจากตลอดเส้นทางมีการติดตั้งไฟส่องสว่างเป็นที่เรียบร้อย เมื่อเดินทางมาถึงปากถ้ำ จะพบพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ด้านหน้า เชื้อเชิญให้ผู้มาเยือนแวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าไปชมด้านใน  Continue reading

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 บางขุนไทร

    หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหากเดินทางมาเยือนที่นี่คุณจะได้สัมผัสความรื่นรมย์ในระบบนิเวศของป่าชายเลนที่ไม่ได้มีแค่เพียงต้นโกงกางเท่านั้น หากยังครอบคลุมไปถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่พึ่งพิงป่าชายเลนราวกับเป็นโลกใบเล็กๆที่มีคุณค่าต่อพวกเขาเลยทีเดียว

Continue reading

อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์

มาสิงห์บุรีแล้วต้องหาโอกาสชม “ปลาช่อนแม่ลา” ปลาช่อนที่มีรสชาติพิเศษไม่เหมือนใครและกลายเป็นของดีประจำจังหวัดเลยทีเดียว กล่าวกันว่าปลาช่อนแม่ลานั้นมีรสชาติอร่อย ตัวอ้วน เนื้อนุ่มและมัน แม้ปัจจุบันปลาช่อนแม่ลาจะหายากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังคงมีให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มรสชาติกันอยู่เสมอ ส่วนลำน้ำแม่ลานั้นเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งไหลผ่านพื้นที่รวมทั้งหมด 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภออินทร์บุรี อำเภอบางระจัน และอำเภอเมืองสิงห์บุรี ซึ่งเป็นลำน้ำธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ปลาที่จับได้จากลำน้ำแม่ลาจึงมีความอร่อยเป็นพิเศษ และกลายเป็นจุดเริ่มต้นความอร่อยของ ปลาช่อนแม่ลานั่นเอง  สำหรับอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์แห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวสิงห์บุรี ด้วยบรรยากาศติดริมลำน้ำ สงบงาม ร่มรื่น อากาศเย็นสบาย ในช่วงเย็นของทุกวันจึงมีผู้คนเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่กันอยู่เสมอ สะท้อนถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวเมืองสิงห์บุรีที่หลายคนต้องรู้สึกอิจฉาตาร้อนกันแน่นอน

Continue reading

มัสยิดกลางจังหวัดสตูลหรือมัสยิดมำบัง

มัสยิดที่เผยความสง่างามในสถาปัตยกรรมสมัยใหม่หลังนี้ เป็นสถานที่อันทรงคุณค่ายิ่งสำหรับชาวสตูล ที่นี่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตนกูมูฮำหมัดอาเก็ม) ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองสตูลในยุคนั้น ส่วนชื่อมำบังนั้นตั้งตามชื่อเมืองสตูลในสมัยนั้นเช่นกัน การสร้างมัสยิดหลังนี้ในช่วงแรก ได้ช่างผู้เขียนแบบแปลนมาจากเมืองมะละกา ส่วนเงินทุนการก่อสร้างก็ได้จากการขายเรือมาด (ตีเมาซูด๊ะห์) ที่เมืองไทรบุรีซึ่งขากลับได้ซื้ออิฐกระเบื้องลูกฟูกมุงหลังคาและกระเบื้องปูพื้น ใช้เวลาสร้างนานหลายปีกว่าจะแล้วเสร็จ ต่อมาในปีพ.ศ.2517 ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์เพื่อให้เข้ายุคสมัยมากขึ้น โดยตัวอาคารสีขาวได้รับการตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบหินอ่อนและกระจกใส แบ่งเป็นสองส่วนได้แก่ ส่วนนอกเป็นระเบียงมีบันไดขึ้นหอคอยลักษณะเป็นยอดโดมที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองสตูลได้ ส่วนในเป็นห้องโถงใหญ่ใช้เป็นที่ละหมาด ชั้นล่างมีห้องใต้ดิน ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2525

Continue reading

น้ำตกวังน้ำวิ่ง

แม้เป็นน้ำตกที่ขนาดเล็ก แต่ก็เต็มไปด้วยลำห้วยที่สวยงามท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นแสนสบาย เหมาะสำหรับเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจ น้ำตกวังน้ำวิ่งแห่งนี้มีต้นน้ำจากน้ำพุที่อยู่เหนือขึ้นไปราวๆ 1 กิโลเมตร ไหลลดหลั่นลงมาเกิดเป็นน้ำตก 3 ชั้นและมีน้ำไหลตลอดปี  ทั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ได้เข้ามา พัฒนาให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว มีการสร้างศาลาพักผ่อนริมน้ำตก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่พักผ่อนของ ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงที่นิยมชวนลูกจูงหลานมาชื่นชมน้ำตกสายนี้กันเป็นประจำ

Continue reading